Praktijk regelement

Hygiene;

·       Het is verboden te roken in de praktijk.

·       Voor een behandeling is het mogelijk een badlaken mee te nemen.

·       Het meenemen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.

·       Vuile schoenen dient u bij binnenkomst uit te doen en in de wachtruimte te zetten.

·       Van de client wordt verwacht dat hij/zij een normale hygiëne nastreeft

Afspraken/behandelingen:

·       Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht tijdens een uitgebreid vraaggesprek gevolgd door eventueel een onderzoek en oefeningen.

·       U dient op tijd te zijn voor uw afspraak.

·       Als u een afspraak wilt afzeggen, dient u dat 24 uur van te voren te doen. Anders wordt de afspraak bij u in rekening gebracht.

·       Het is gewenst om tijdens de behandeling losse kleding te dragen.

Verzekeringen:

·       Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Klachten:

·       Wij streven naar een hoge professionaliteit in onze praktijk, zijn er toch klachten meldt dit dan eerst bij uw therapeut.

·       Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, informatie hiervoor vindt u in de wachtruimte.

·       Een klacht moet altijd schriftelijk ingediend worden.

Overige:

·       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

·       Tijdens de behandeling is het gebruik van de telefoon niet gewenst i.v.m. het verstoren van de behandeling.

·       Bediening/instellen van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.

·       Wij aanvaarde geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

·       Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen.

·       De praktijk houd zich aan de privacy regeling en hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

·       Er wordt een rapportage naar de huisarts/verwijzer/specialist verzonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken.