Praktijk reglement

Hygiëne;

*   Het is verboden te roken in de praktijk.

*   Graag bij elke afspraak een grote handdoek of badlaken meenemen. 

*   Het meenemen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.

*   Vuile schoenen dient u bij binnenkomst uit te doen en in de wachtruimte te zetten.

*   Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij een normale hygiëne nastreeft

Afspraken/behandelingen:

*   Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht tijdens een uitgebreid vraaggesprek gevolgd door eventueel een onderzoek en oefeningen.

*   Bij de eerste afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs en eventueel de verwijsbrief/informatie van de behandelend arts.

*   U dient op tijd te zijn voor uw afspraak.

*   U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24uur van tevoren te doen.

*  Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagmiddag ervoor, voor 16.00uur geannuleerd te zijn.

*    Het is gewenst om tijdens de behandeling losse kleding te dragen.

Verzekeringen:

*    Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

Klachten:

*    Wij streven naar een hoge professionaliteit in onze praktijk, zijn er toch klachten meldt dit dan eerst bij uw therapeut.

*    Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, informatie hiervoor vindt u in de wachtruimte.

*    Een klacht moet altijd schriftelijk ingediend worden.

Overige:

*     Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

*     Tijdens de behandeling is het gebruik van de telefoon niet gewenst i.v.m. het verstoren van de behandeling.

*     Bediening/instellen van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.

*     Wij aanvaarde geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

*     Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen.

*     De praktijk houd zich aan de privacy regeling en hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

*     Er wordt een rapportage naar de huisarts/verwijzer/specialist verzonden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken.