Vergoedingen en prijslijst

 

Bekkenfysio-amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Hierdoor krijg je bij een aanvullende verzekering meestal geen rekening. Controleer de verzekering wel op het aantal of het budget wat de aanvullende verzekering vergoedt. 

Alleen bij een verwijzing van een arts waarop stress urine incontinentie vermeld staat vindt de vergoeding vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling plaats. 

Mocht je niet (aanvullend of voldoende) verzekerd zijn, dan gelden de onderstaande tarieven:

Zitting bekkenfysiotherapie                       € 51,-

Toeslag voor aan huis behandeling           € 13,-

De elektrodes (probes) en de ballon worden bij sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Controleer hiervoor de aanvullende polis goed.