Diastase en diastase netwerk.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

Eind 2016 heb ik samen met andere collega’s aan de wieg mogen staan van de stichting diastase netwerk Nederland. Hierbij is het doel om met verschillende disciplines de patiënt/cliënt te begeleiden tot herstel van de ontstane diastase. Meestal het gevolg van zwangerschap maar soms ook het gevolg van overgewicht in combinatie met langdurige verhoogde buikdruk pieken.

De evidentie voor de “juiste” behandeling is nog niet geheel duidelijk maar wij proberen binnen de groep zo evident te behandelen.

Gedurende de zwangerschap krijgt vrijwel iedere vrouw in meer of mindere maten een diastase. Deze hersteld bij een meerderheid van de vrouwen na bevalling via de natuurlijke weg. Bij een deel van de vrouwen blijft de (of deel van) diastase bestaan. Een diastase van meer dan 2 cm zou tot klachten kunnen lijden. De klachten die kunnen ontstaan zijn lage rug- en buikklachten. Maar ook klachten van urine verlies en moeilijke stoelgang kunnen ontstaan als gevolg van de diastase.

In de praktijk in Amsterdam Noord heb ik de mogelijkheid voor het meten van de diastase middels het maken van echo.

Voor uitgebreide informatie over het diastase netwerk Nederland en de regionale netwerken kun je ook kijken op http://www.diastase.info/